سوابق ورزشی

  1. مسئول هیأت رزمی شهرستان گچساران ۱۳۸۵-۱۳۸۳
  2. مسئول هیأت کونگ فو گچساران و سبک توآ استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۳۷۸-۱۳۸۵
  3. جوانترین رئیس هیأت کونگ فو کشور ۱۳۸۷-۱۳۸۵
  4. مربی تیم قهرمان مسابقات استان در رشته رزمی کونگ فو سال ۱۳۸۵
  5. عضو شورای مرکزی تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش گچساران سال ۱۳۸۶
  6. مدیر اولین وبلاگ رزمی استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۳۸۶